OTN

/ OTN

EXFO Inc. OTN

EXFO Inc. OTU3 FTB/IQS-85100G Packet Blazer 100G/40G Ethernet Test.

OTU3e1 (44.57 /) OTU3e2 (44.58 /) (FEC). EXFO SDT (OTU3/OTU4 service disruption time).

- FTB 85100G Packet Blazer, .

FTB/IQS-8130NGE Transport Blazer OTN .